รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2417
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2416/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Huaqiao University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.