รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2405
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2404/2557
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     16 ต.ค. 57  
  รายการ     ชุดเซ็ตไดอารี่ ปี 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.