รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2403
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2402/2557
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     6 ต.ค. 57  
  รายการ     พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.