รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2402
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2401/2557
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     19 ส.ค. 57  
  รายการ     ที่ทับกระดาษบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.