รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2400
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2399/2557
  ผู้บริจาค     National Chung Hsing University
  วันที่บริจาค     15 ก.ค. 2557  
  รายการ     พวงกุญแจที่ระลึก จาก National Chung Hsing University  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.