รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2399
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2398/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก Hiroshima University  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.