รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2391
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2390/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ.2555-2556 (ถ้วยกาแฟเบญจรงค์)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.