รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2389
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2388/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ม้าไม้ที่ระลึก จาก Royal Institute of Technology Stockholm  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2388.pdfclose windows.