รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2388
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2387/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Ministry of National Education Province of Jambi ประเทศอินโดนีเซีย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2387.pdfclose windows.