รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2387
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2386/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย Kagoshima National College of Technology  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.