รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2383
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2382/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากบริษัท พี อี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2382.pdfclose windows.