รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0239
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2496
  ผู้บริจาค     นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2496  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0239.docclose windows.