รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2372
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2371/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพปักที่ระลึก จาก University of Bangka Belitung, Republic of Indonesia  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.