รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2357
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2356/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ม้าที่ระลึก จากพิธีเปิดศูนย์การศึกษาไต้หวัน “The Taiwan Education Center” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2356.pdfclose windows.