รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2325
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2324/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2324.pdfclose windows.