รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0233
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-25
  ผู้บริจาค     คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ
  วันที่บริจาค     3 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ สวมชุดครุย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.