รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2318
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2317/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมไผ่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2317.pdfclose windows.