รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2311
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2310/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากโครงการปลูกป่าต้นสัก 99784 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2310.pdfclose windows.