รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0231
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-3
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรของนายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ (กสบ. เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2500  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.