รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0230
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0230/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     โล่ชมรมเทนนิส สมก. ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส “เกษตร Tournament” ประเภทชายคู่สูงอายุ ประจำปี 2524  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0230.docclose windows.