รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0229
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0229/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส สมก.2530 ประเภท ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0229.docclose windows.