รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2277
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2276/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     แก้วน้ำที่ระลึก จากสถาบันการบินพลเรือน  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2276.pdfclose windows.