รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2274
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2273/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก Kohkan Pharmaceutical Institute Co.Ltd.(ประเทศญี่ปุ่น)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2273.pdfclose windows.