รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2270
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2269/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพที่ระลึกพิธีไหว้ครู 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.