รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2263
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2262/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพวาด แบบการจัดสวนงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2011  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.