รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2262
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2261/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก งานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 22 (2554)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2261.pdfclose windows.