รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0227
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0227/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     โล่เกียรติศักดิ์ มก. ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการทีมกีฬา ลอนเทนนิส ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 มอบแก่ นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0227.docclose windows.