รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2234
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2233/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     นาฬิกาตั้งโต๊ะที่ระลึก จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2233.pdfclose windows.