รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2232
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2231/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เข็มกลัดที่ระลึก กึ่งศตวรรษ สกย. 2553  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2231.pdfclose windows.