รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0224
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0224/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0224.docclose windows.