รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2227
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2226/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โถเบญจรงค์ที่ระลึก จากการเปิดธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2226.pdfclose windows.