รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2222
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2221/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ เนื่องในงานวันครอบครัวอบอุ่น 18 เม.ย. 2551  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2221.pdfclose windows.