รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2219
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2218/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ถ้วยรางวัล King’s Cup9th Asian Symphonic Band Compertition  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2218.pdfclose windows.