รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0223
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0223/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2527  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0223.docclose windows.