รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2217
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2216/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เข็มกลัดติดเนคไท จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2216.pdfclose windows.