รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2209
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2208/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอขอบคุณจาก บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 16 ธ.ค. 2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2208.pdfclose windows.