รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0222
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0222/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2527  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0222.docclose windows.