รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2195
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2194/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน 2533  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2194.pdfclose windows.