รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2190
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2189/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอบคุณ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2189.pdfclose windows.