รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0220
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-24
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายการแข่งขั้นฟุตบอลประเพณีฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ตอนเช้าตรู่ ปี 2496  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.