รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2187
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2186/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 24 พ.ย. 2531  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2186.pdfclose windows.