รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2184
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2183/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอบคุณ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 5 ส.ค.2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.