รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2183
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2182/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2532 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2182.pdfclose windows.