รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2182
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2181/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอบคุณ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 4 ธ.ค. 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2181.pdfclose windows.