รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0219
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-23
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) ถ่ายเมื่อปี 2496 ก่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ (แบ่งตามเตียงนอน)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.