รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2177
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2176/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่เกียรติคุณโอกาสครบรอบ 10 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 4 ต.ค. 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2176.pdfclose windows.