รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0218
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-22
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) เมื่อปี 99 (2 มกราคม 2499)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.