รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0216
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-21
  ผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     สำเนาหนังสือ ดร.ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงการเกษตรไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0216.docclose windows.