รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2141
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2140/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอขอบคุณจาก บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 17 ธ.ค. 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2140.pdfclose windows.