รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0215
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-20
  ผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     หนังสือบทความเกี่ยวกับการเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0215.docclose windows.